top of page
Vyhledat
  • Jan Stuparič

Jan Stuparič: Pitný režím bez mléka?


Z mnoha zdrojů se můžeme dočíst nebo doslechnout, že mléko a mléčné nápoje se považují za potravinu, a nelze je započítávat do pitného režimu.  Mléko obsahuje cca 90% vody, znamená to tedy, že když vypijeme 300 ml mléka, tak se 270 ml vody prostě někam vypaří nebo má snad mléko diuretický efekt? Pojďme se podívat, jak hovoří studie z posledních let.

V roce 2014 Voltermanová et al. testovali rozdílný vliv na hydrataci organismu při požití vody, iontového nápoje a nízkotučného mléka po fyzické zátěži na

38 dívkách ve věku od 7–17 let. Konkrétně se jednalo o 2 x 20 min. jízdy na byciklovém ergometru při teplotě 34,5°C. Míra hydratace byla hodnocena na základě vzorků moči, které byly odebírány před zátěží, v jejím průběhu i 2 hodiny po jejím dokončení. Hodinová diuréza při požití mléka dosahovala u testovaných dívek nejnižších hodnot (tzn. vyloučili nejmenší objem moči), měly nejvyrovnanější bilanci tekutin a tím pádem byly i nejméně dehydratovány. Stejné vlastnosti mléka, v souvislosti s fyzickou zátěží za běžných tepelných podmínek, byly potvrzeny ve studii od autorů Seery a Jakemen (2016), kteří testovali skupinu 7 mužů. Dobré rehydratační schopnosti mléka prokázali ve své studii také např. Desbrow et al. (2014).


V roce 2016 vydali Maughan et al. významnou obsáhlou studii. Nevěnovala se dehydrataci způsobenou fyzickou aktivitou jako mnoho prací před tím, ale podařilo se jim stanovit tzv. hydratační index 13ti základních nápojů u běžných konzumentů. Hydratační index nízkotučného i plnotučného mléka se ukázal býti vyšší, než např. u běžné vody, perlivé vody, pomerančového džusu či kávy.


Mléko dnes není úplně „in“. Mnoho lidí jej substituje rostlinnými náhražkami, a to někdy i v případě, aniž by k tomu měli reálný důvod či povědomí, co tyto náhražky obsahují. Každopádně my, co mléko pijeme, si ho můžeme v s láskou vychutnat

a s klidným svědomím připočítat k dennímu přijmu tekutin.




Použité zdroje:

  • DESBROW, B., JANSEN S., BARRETT A., LEVERITT M. a C. IRWIN. Comparing the rehydration potential of different milk-based drinks to a carbohydrate-electrolyte beverage. Applied Physiology, Nutrition [online]. 2014, 39(12), 1366-1372 [cit. 2019-04-15]. ISSN 17155312.

  • MAUGHAN R., WATSON P., CORDERY P., WALSH N., OLIVER S., DOLCI A., RODRIGUEZ-SANCHEZ a S. GALLOWAY. A randomized trial to assess the potential of different beverages to affect hydration status: development of a beverage hydration index. The American Journal Of Clinical Nutrition [online]. 2016, 103(3), 717-23 [cit. 2019-04-15]. DOI: 10.3945/ajcn.115.114769. ISSN 19383207.

  • SEERY, S. a P. JAKEMAN A metered intake of milk following exercise and thermal dehydration restores whole-body net fluid balance better than a carbohydrate-electrolyte solution or water in healthy young men. The British Journal Of Nutrition [online]. 2016, 116(6), 1013-21 [cit. 2019-04-15]. DOI: 10.1017/S0007114516002907. ISSN 14752662.

  • VOLTERMAN, K. a J. OBEID, Boguslaw WILK a Brian w. TIMMONS. Effect of milk consumption on rehydration in youth following exercise in the heat. Applied Physiology, Nutrition [online]. 2014, 39(11), 1257-1264 [cit. 2019-04-15]. ISSN 17155312.


82 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page